Prečo si vybrať 10-free lak na nechty? časť 2

7 novembra, 2020 0 Od CLC SK

V predchádzajúcej časti sme sa poučili o anatómii nechtu, o jeho zložení a prečo je dôležité dbať na to, čomu naše nechty vystavujeme. Teraz Vám priblížime prvých 5 chemikálií, ktoré náš 10-free lak na nechty neobsahuje a aj dôvody, prečo sú pre nás škodlivé.

  • Toluén

Toluén je číra bezfarebná tekutina s aromatickým zápachom. Používa sa vo výrobkoch určených na nechty za účelom vytvorenia hladkého a rovnomerného povrchu po aplikácii výrobku. Jeho výpary sú však toxické. Štúdie dokázali, že vystavovanie sa toluénu spôsobuje poškodenie centrálneho nervového systému, nevoľnosť, poleptania kože, dutiny ústnej, hrtanu a nosovej sliznice, zníženie intelektu, výpadky pamäte, poruchy reči, dokonca až smrť. Ak je vdychovaný príliš často tehotnými ženami môže spôsobiť zhoršený vývoj plodu. Štúdie na zvieratách poukázali aj na prepojenie s poruchami reprodukcie, imunitného systému a rakovinou krvi.

V Európskej Únii je toluén povolený na používanie iba vo výrobkoch určených na nechty v maximálnej koncentrácii 25%, pričom daný výrobok musí byť určený len pre dospelých.

Na etiketách výrobkov hľadajte v zozname zložiek označenie TOLUENE.

  • Formaldehyd

Formaldehyd je bezfarebný, prchavý, horľavý plyn s charakteristickým zápachom. Pri výrobe produktov na nechty sa používa za účelom spevnenia ich štruktúry a tiež slúži ako konzervant proti rastu baktérií. Vo extrémne malom množstve ho produkuje aj ľudské telo, a v takej malej koncentrácii nie je pre nás škodlivý. Formaldehyd je pre ľudí vysoko toxický, nezávisle od spôsobu vystavenia – pri vdýchnutí, požití, aj pri prechode pokožkou. Je karcinogénny a mutagénny, môže spôsobiť dedičné genetické poškodenie. Formaldehyd je veľmi škodlivý pre sliznice, horné dýchacie cesty, oči a pokožku, môže poškodiť obličky. Nedávne štúdie preukázali súvis medzi vystavením formaldehydu a rozvojom astmy v detstve. Formaldehyd rovnako poškodzuje ženský reprodukčný systém.

V Európskej únii je použitie formaldehydu úplne zakázané. Avšak je povolené použitie konzervačných látok, z ktorých sa formaldehyd uvoľňuje. Tieto však musia obsahovať označenie „obsahuje formaldehyd“, ak koncentrácia formaldehydu v konečnom výrobku prevyšuje 0,05 %.

Na etiketách výrobkov hľadajte v zozname zložiek označenie FORMALDEHYDE.

  • Formaldehydová živica

Formaldehydová živica je vedľajší produkt výroby formaldehydu, ktorý sa dostáva do laku na nechty kvôli zvýšeniu priľnavosti k povrchu nechtov. Testom na ľuďoch bola podrobená v menšej miere, avšak predbežné štúdie dokazujú, že spôsobuje silné podráždenie pokožky a alergické reakcie, stratu kožného pigmentu a nervových vnemov. Pri zlúčeninách obsahujúcich formaldehyd zároveň panuje obava, že by sa z nich mohol postupne uvoľňovať.

Na etiketách výrobkov hľadajte v zozname zložiek označenie TOSYLAMIDE/FORMALDEHYDE RESIN.

  • Gáfor

Gáfor je možné získavať z kôry stromu, avšak používa sa skôr synteticky vyrobený z terpentínového oleja. Dodáva laku na nechty lesklý vzhľad a používa sa ako zmäkčovadlo. Gáfor má mnohé pozitívne účinky, kvôli ktorým sa používa topicky. Avšak nesmie sa aplikovať na poškodenú alebo poranenú pokožku, pretože po preniknutí do krvného obehu veľmi rýchlo dosiahne toxickú hladinu. Z tohto dôvodu nie je považovaný za bezpečný v produktoch na nechty. Rovnako pri vdychovaní počas dlhšieho obdobia môže spôsobiť nevoľnosť, závrate a bolesti hlavy. Taktiež aplikovaný topicky môže spôsobiť podráždenie kože a alergické reakcie. Niektoré štúdie dokonca spájajú gáfor s poškodením orgánov.

Na etiketách výrobkov hľadajte v zozname zložiek označenie CAMPHOR.

  • Xylén

Xylén je rozpúšťadlo a jeho úlohou je zabraňovať hustnutiu a hrudkovateniu laku na nechty. Rovnako je však známy alergén a možný karcinogén podľa Medzinárodne agentúry pre výskum rakoviny (IARC). Výpary môžu spôsobovať podráždenie očí, kože, bolesti hlavy a závrate. Dlhodobé vystavenie môže spôsobiť poškodenie obličiek a dýchacie ťažkosti.

Na etiketách hľadajte označenia BENZENE, DIMETHYL; BENZENE, DIMETHYL-; DIMETHYL- BENZENE; DIMETHYLBENZENE; META-XYLENE; TOTAL XYLENE; TOTAL XYLENES; XYLENE (MIXED) ; XYLENES; XYLENES (TOTAL) ; BENZENE, DIMETHYL- .

Čo poviete, chceli by ste, aby Vaša kozmetika obsahovala, niektorú z týchto látok? My určite nie, preto čítame etikety na výrobkoch a používame len náš 10-free lak na nechty.

Váš tím Colour Lover Cosmetics